Новини


ИА ЖА, „БДЖ” ЕАД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД организираха среща с български товародатели и спедитори с цел обсъждане пускането в експлоатация на фериботната връзка Варна – Кавказ
12/23/2008 г.

   Срещата се проведе на 22.12.2008 г. в сградата на ЦУ на „БДЖ” ЕАД в София и в нея участваха представители на Министерството на транспорта, БДЖ – Товарни превози и БДЖ ЕАД, НК Железопътна инфраструктура, Булмаркет ДМ, ДП „Пристанищна инфраструктура”, Националното сдружение на българските спедитори, БАКБА, БДЖ СПЕД, МКС, Транссервис-М, АрСиЕл, други български спедитори и товародатели, служители от ИА Железопътна администрация и представители от транспортната преса.  
   Инициатор на срещата бе изп. директор на ИА „ЖА”, а домакин - управителя на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД – г-н Пенчо Попов.
   Изп. директор на ИА „ЖА”, г-н С. Ананиев, направи презентация на новата фериботна връзка Варна – Кавказ, като запозна участниците за пускането й в експлоатация и възможностите, които предлага същата, като: нормативна база, технология, организация, времепътуване, цени, вид и обем на превозваните товари и др.
   Също така г-н Ананиев запозна участниците в срещата и с определянето и регистрацията на пристанищен оператор на терминала и приключване на процедурата за издаване от Пристанищна администрация – Варна на Удостоверение за експлоатационна годност на ФК Варна; а разглеждането и избора на целесъобразен технически проект на допълнителните мобилни отбивачки, финансиране и възлагане на изработката им.
   Директорът на Дирекция „МОЕВО” към „БДЖ” ЕАД, г-жа К. Киркова, направи презентация на новата товарителница CIM/ SMGS – продукт на CIT и ОСЖД и „Наръчника за товарителницата CIM/ SMGS”, като запозна участниците с възможностите за извършване на транзитни превози през територията на жп мрежа на България с товарителницата CIM/ SMGS – от и за страните от ОНД; за възможността да се избегне издаването на нова товарителница на границата между двата правни режима, което ще даде възможност, както да се направят икономии на време и на разходи на клиентите и на превозвачите, така и за облекчаване на митническите формалности, и с цел да не се допускат грешки при преписването от една товарителница в друга.
   Директорът на „БДЖ СПЕД”, г-н Ив. Балджиев информира участниците в срещата относно изискванията, на които трябва да отговаря новата фериботна връзка Варна – Кавказ, за да може използването й да бъде ефективно, а именно: съгласуване на постоянен график на корабите, изпълнение на приетите заявки, осигуряване на оптимален поток от товари, предлагане на конкурентни цени, осигуряване на финансови гаранции и т.н.
   Г-жа Ц. Пеева – Главен инженер в отдел „Организация на превозите” към „БДЖ - Товарни превози”ЕООД информира участниците за някои нови моменти при превозите през действащата фериботна връзка Варна – Иличевск – Поти/ Батуми, след поредното заседание на Съвета на директорите по съвместна експлоатация на фериботната връзка (гр.Одеса, 15-18.12.2008 г.), а именно: за възобновяване движението на българските фериботни кораби, като експлоатацията им ще продължи да се извършва, на този етап, от Параходство „БМФ” АД: за съгласувания и парафиран проект за договор между УЗ и „БДЖ” ЕАД за цени за ремонт на вагони и ставки за ползване на товарни вагони на УЗ и „БДЖ” ЕАД и талиги за междурелсие 1435 мм на „БДЖ” ЕАД; за съгласувания проект за договор за подготовка и подаване от УЗ на празни вагони по заявките на „БДЖ” ЕАД; за възможностите за привличане на нови товари през първото тримесечие на 2009 г. и за готовността на УЗ да предоставя вагони серия „918”, по условията за превоз на железнични вагони.
   От всички участници в срещата бяха дебатирани проблемите на действащата фериботна връзка Варна – Иличевск – Поти/ Батуми и възможностите за реализиране на превози и през новата фериботна връзка Варна – Кавказ, за възможностите за използване на товарителницата CIM/ SMGS, общи проблеми свързани с превозите и др.

 Button4.Jpg

Button-Psis.Jpg

 

 
     
 
 
                   
        
         Passenger_Logo_Bg-2.Jpg
 
            
 
 
  
  
 Untitled-1%20Copy.Jpg
 

 
Можете да изпращате Вашите предложения за промени в подзаконовата нормативна база на железопътния транспорт на адрес iaja@mtitc.government.bg